Lastaukselle ja varaston käynnille pihassa asiakaspaikka